Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy

Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy

W dniu 18.01.2019 zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy (nr P.428611). Zgłoszenie jest wynikiem prac b+r realizowanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCBIR – program PBS III.

Projekt realizowany jest przez dział B+R Aurismed S.A., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Warszawską oraz Signovię International Sp. z o. o.

W 2018 roku wykonano serię eksperymentalnych badań anatomicznych przeprowadzonych na preparatach kości skroniowych w Pracowni Kości Skroniowej Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM. Po analizie uzyskanych wyników podjęto decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych badań generacji pomiarów drgań w środowisku płynów ucha wewnętrznego w warunkach bloku operacyjnego. Badania przeprowadzone były jako eksperyment medyczny w warunkach klinicznych z udziałem przygotowanej wcześnie grupy pacjentów.

Badania anatomiczne kapsuły ucha wewnętrznego umożliwiły sprecyzowanie kształtu stymulatora, który może być zakładany w kapsułę kostną ucha wewnętrznego oraz łączony ze stymulatorem drgań. Określony też został optymalny materiał, z którego stymulator miałby być wykonany – tytan.

Obiecujące wyniki pomiarów drgań błony okienka okrągłego w warunkach post-mortem i eksperymenty medycznego w warunkach klinicznych sprawiły, iż podjęto decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu ochronę intelektualną wyników projektu poprzez jedno zgłoszenie wynalazku oraz sześciu zgłoszeń wzorów użytkowych.

W październiku 2018 roku określony został ostatecznie zakres ochrony. Przedmiotem   wynalazku   stał się aparat   słuchowy   do stymulacji   ucha wewnętrznego za pomocą przewodnictwa kostnego. Celem wynalazku jest opracowanie aparatu do bezpośredniej stymulacji percepcji   słuchowej, aparatu, w   którym urządzenie stymulujące jakim jest procesor mowy (implant ustabilizowany w kości) będzie maksymalnie zbliżony do receptora słuchu w uchu wewnętrznym, przez co będzie wymagało znacznie mniej energii na zasilanie.

Aparat słuchowy według wynalazku posiadać będzie procesor mowy połączony bezpośrednio   lub za pośrednictwem elementu łączącego z implantem stymulującym ucho wewnętrzne za pomocą przewodnictwa kostnego. W aparacie tym, implant umieszczany w masie kostnej wewnątrz krzywizny kanału półkolistego górnego, ma kształt wydłużonego stożka.