Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP

Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP

wzory-uzytkowe-3

W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” (NCBiR INNOTECH II K2/IN2/31/182202/NCBR/13) dnia 30 listopada 2016 roku dokonane zostało zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe i know-how, a także prawa do patentu na Wynalazek przysługują w równych częściach podmiotom uczestniczącym w Konsorcjum naukowym, które to realizowało w/w projekt badawczy tj.:

  • Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu Wydział I, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, 02-091 Warszawa, NIP: 525-00-05-828;
  • Aurismed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 8/26, 01-601 Warszawa, KRS: 0000386675, NIP: 527-264-97-40;
  • Signovia International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 21/31, 02-001 Warszawa, KRS: 0000418683, NIP: 701-034-06-75.

Prawa te reguluje Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego z dnia 26 kwietnia 2012r. nr 8/AEN/12.