Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology

Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology

W dniu 4.06.2018 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 12 z 4.06.2018r. zostały  opublikowane zostały zgłoszenia wzorów użytkowych dotyczące elektrod do pomiaru potencjałów słuchowych o nr W.125798,  W.125799,  W.125800,  W125801.

http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html

wzory-uzytkowe-large

Przedmiotem wzorów użytkowych jest elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych, stosowana podczas zabiegów operacyjnych ucha środkowego pacjenta opracowana w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” ( Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOTECH II EDYCJI, Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/31/182202/NCBR/13 z dnia 9 maja 2013r. ) opracowane zostały:

Prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe i know-how, a także prawa do patentu na Wynalazek i wzorów użytkowych przysługują w równych częściach podmiotom uczestniczącym w Konsorcjum naukowym, które to realizowało w/w projekt badawczy tj.:

Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu Wydział I, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, 02-091 Warszawa, NIP: 525-00-05-828;

Aurismed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 8/26, 01-601 Warszawa, KRS: 0000386675, NIP: 527-264-97-40;

Signovia International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 21/31, 02-001 Warszawa, KRS: 0000418683, NIP: 701-034-06-75.

W chwili obecnej oczekujemy na podjęcie decyzji Urzędu Patentowego podejmie co do udzielenia prawa.