Telemedycyna w Aurismed Biotechnology

Telemedycyna w Aurismed Biotechnology

2 lipca 2018 roku Aurismed Biotechnology rozpoczął prace badawcze w ramach konsorcjum przemysłowego mające na celu opracowanie innowacyjnych usług telemedycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu RPO WL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe.

Telemedycyna stanowi obecnie jedną z najnowocześniejszych dziedzin nauki wspomagającą działania służby zdrowia.

Oparta jest na innowacyjnej formie świadczenia usług medycznych, łącząc w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać bariery geograficzne, umożliwia błyskawiczne dotarcie do pacjenta ze skuteczną diagnostyką, terapią, czy rehabilitacją, bez konieczności wizyty w przychodni bądź szpitalu. Stanowi odpowiedz na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby współczesnego pacjenta.

„Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” zakłada stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii w oparciu o technologie VR.