Technologia OSSIMON LAIOM trafi do sprzedaży w Miami

Technologia OSSIMON LAIOM trafi do sprzedaży w Miami

W dniu 8.12.2019  Technologia OSSIMON LAIOM trafi do sprzedaży w Miami. Miło nam poinformować, iż opracowana w wyniku realizacji projektu badawczego innowacyjna na skalę światową chirurgiczna aparatura medyczna OssiMon LAIOM – Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring trafiła do sprzedaży.

OssiMon LAIOM  powstał w wyniku realizacji projekt badawczego dofinasowanego  przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” (NCBiR, INNOTECH-K2/IN2/31/182202/NCBR/13).

18 grudnia 2019 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny w imieniu konsorcjum naukowo- przesyłowego, w skład którego wchodzili i przedsiębiorcy Aurismed S.A. i Signovia International Sp. z o.o.  podpisał umowę licencyjną na korzystanie z Technologii z firmą Intelligent Hearing Systems (IHS) – 6860 SW 81st St, Miami, FL 33143, Stany Zjednoczone (link http://www.ihsys.com/site/contact.asp).

Rozwiązanie technologiczne OssiMon LAIOM odnosi się do metody laserowego śródoperacyjnego monitorowania plastyki kosteczek słuchowych. Przedmiotowe kompleksowe rozwiązanie technologiczne (hardware + software + know-how) odpowiada na problem niskiej efektywności operacji plastyki kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka). Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces tej operacji jest prawidłowe pozycjonowanie kosteczek – w obecnych warunkach weryfikacja prawidłowości pozycjonowania może nastąpić dopiero po obudzeniu pacjenta. W efekcie nieoptymalnego umiejscowienia kosteczek, operację trzeba powtórzyć, często wielokrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Jedyną obecną alternatywą jest śródoperacyjne wybudzanie pacjentów – zabieg bardzo ryzykowny i stresujący. Wdrożenie rozwiązania OssiMon LAIOM umożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej operacji jeszcze w jej trakcie, bez konieczności wybudzania pacjenta ani powtarzania zabiegu.

Licencjodawca zostawił sobie prawo do wykorzystania Technologii w dalszych pracach badawczo – rozwojowych, jak również  do korzystania z Technologii w celach medycznych, a także do dowolnego korzystania z ulepszeń i dalszego rozwoju Technologii, dokonanych przez Licencjodawcę na terytorium całego świata.

Zapisy licencyjne umożliwiają wykonywanie w Centrum Medycznym Aurismed operacji ossikuloplastyki z wykorzystaniem innowacyjnej – chronionej patentem (P.415730)  – metody śródoperacyjnego monitorowania słuchu.