Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy20190118010823
Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP20190118002437
Telemedycyna w Aurismed Biotechnology20180702195025
LUBTELMED zakwalifikowany do dofinansowania20180702133703
Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology20180604080003
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20180518132555
Dr hab. Tomasz Jakimowicz wykonał implantację stent-graftu20180516132557
OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.20171118134441
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20170820080027
Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP20161130133713
Wstecz
12
Dalej