Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy20190118010823
Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP20190118002437
Ostatnie badania pomiarowe w projekcie PBS III20180324080049