Prezentacja OSSIMON na International Seminar in Bioinformatics 2019 w Lublinie20190306010221
Prezentacja OSSIMON LAIOM na konferencji podsumowującej projekt “Inkubator Innowacyjności +”20190116131720
Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology20180604080003
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20180518132555
Patent przyznany20180507080010
OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.20171118134441
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20170820080027
Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP20161130133713
Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP20160106133713