Prezentacja OSSIMON LAIOM na konferencji podsumowującej projekt “Inkubator Innowacyjności +”

Prezentacja OSSIMON LAIOM na konferencji podsumowującej projekt "Inkubator Innowacyjności +"

Dnia 16 stycznia 2019 r. odbyła się  konferencja organizowana przez Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz PACCT podsumowującą realizację projektów przedwdrożeniowych w ramach programu “Inkubator Innowacyjności +”.

http://pactt.pl/blog/prezentacja-wynik%C3%B3w-prac-przedwdro%C5%BCeniowych-realizowanych-w-wum

Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest członkiem PACTT – Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (pactt.pl). PACTT to dobrowolne zrzeszenie przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

Wśród prezentowanych podczas konferencji projektów była innowacyjna aparatura medyczna OssiMon LAIOM do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych. Urządzenie zostało opracowane w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego realizowanego przez:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Aurismed S.A.

Signovię International Sp. z o. o.