Prezentacja OSSIMON na International Seminar in Bioinformatics 2019 w Lublinie

Prezentacja OSSIMON na International Seminar in Bioinformatics 2019 w Lublinie

W dniu 6.03.2019 na Politechnice Lubelskiej odbyło się o seminarium n.t wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie: „International Seminar in Bioinformatics 2019. Appliance motion capture systems in medicine”.

https://cs.pollub.pl/international-seminar-in-bioinformatics-2019/

W seminarium wzięło udział ponad 50 osób z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, wśród nich naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej – organizator wydarzenia.  Gośćmi byli również przedstawiciele zagranicznych uczelni z Kazachstanu (Uniwersytet Państwowy w Kazachstanie Północnym, Państwowy Uniwersytet Medyczny w Karagandzie, Uniwersytet Państwowy Atyrau im. Kh. Dosmukhamedova, Uniwersytet Ekonomiczny w Karagandzie w Kazpotrebsoyuz, Państwowy Uniwersytet Medyczny w Zachodnim Kazachstanie im. M. Ospanovi Astana Uniwersytet Medyczny). Kraje Unii Europejskiej były reprezentowane przez Savoni University of Applied Sciences w Finlandii, University of Ljubljana w Słowenii, Aga Khan University w Wielkiej Brytanii i Lund University w Szwecji. Gośćmi seminarium byli również przedstawiciele przemysłu, w tym pracownicy Działu B+R Aurismed S.A.

W drugiej części seminarium odbyły się dwie sesje naukowe, na jednej z których zaprezentowana została technologia OssiMon LAIOM.Seminarium zakończyło się szeroką wymianą wiedzy i doświadczeń między pracownikami naukowymi w dziedzinie informatyki i medycyny, w tym możliwości szerokiego wykorzystania akwizycji ruchu w medycynie.