Patent przyznany

Patent przyznany

Dział b+r Aurismed S.A. ma przyjemność poinformować, że decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr DP.P.415730.6.islo został przyznany patent na dwa wynalazki (P.415730): „Sposób kalibracji implantu akustycznego ucha środkowego pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz układ do stosowania tego sposobu.”

patent-aurismed

Wynalazki opracowane zostały w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” ( Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOTECH II EDYCJI, Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/31/182202/NCBR/13 z dnia 9 maja 2013r.).

Prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe i know-how, a także prawa do patentu na Wynalazek i wzorów użytkowych przysługują w równych częściach podmiotom uczestniczącym w Konsorcjum naukowym, które to realizowało w/w projekt badawczy tj.:

Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu Wydział I, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, 02-091 Warszawa, NIP: 525-00-05-828;

Aurismed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 8/26, 01-601 Warszawa, KRS: 0000386675, NIP: 527-264-97-40;

Signovia International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 21/31, 02-001 Warszawa, KRS: 0000418683, NIP: 701-034-06-75.

Twórcami wynalazków są: Pan Kazimierz Niemczyk, Pani Maria Małkowska, Pan Krzysztof Morawski oraz Pan Rafael Delgado.