Ostatnie badania pomiarowe w projekcie PBS III

Ostatnie badania pomiarowe w projekcie PBS III

W dniach: 22 – 24 marca 2018 roku odbyły się ostatnie badania pomiarowe w ramach projektu PBS III pt.:
”Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego”.

ostatnie-badania-pomiarowe-pbs-iii-2

Projekt badawczy dotyczy nowego sposobu stymulacji struktur ucha wewnętrznego poprzez dostarczenie drgań bezpośrednio na kapsułę błędnika kostnego, a przeprowadzone badania miały na celu potwierdzenie wyników dotychczas uzyskanych badań.

Podczas prac eksperymentalnych efektywność stymulacji ucha wewnętrznego mierzona była na preparatach kości skroniowych z drgania błony okienka okrągłego za pomocą laserowej wibrometrii akustycznej ( LDV ).

Badania zostały przeprowadzone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i  brał w nich udział interdyscyplinarny zespół naukowy złożony z Profesorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Warszawskiej, oraz konsorcjanta Signovia International Sp. z o.o.

Ze strony Aurismed S.A. w badaniach uczestniczyli: Pani Dorota Fudała – Specjalista ds. Rozwoju, dr Tomira Ignatowicz, dr Arkadiusz Paprocki.

Add Comment