centrum-medyczn-auris-med-warszawa

O nas

Centrum Medyczne Aurismed zostało założone z inicjatywy wieloletnich pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w celu zapewnienia Pacjentom szerszego dostępu do innowacyjnych, zaawansowanych procedur medycznych.

Naszym Pacjentom oferujemy usługi medyczne na światowym poziomie w zakresie:

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką, współpracującą z szerokim gronem uznanych naukowców wyspecjalizowanych w kompleksowej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji . Nasza kadra posiada wieloletnią praktykę kliniczną zdobytą w wiodących placówkach medycznych polskich i zagranicznych.

Centrum Medyczne Aurismed prowadzi Pacjenta przez cały cykl terapeutyczny, począwszy od rozpoznania, poprzez badania diagnostyczne, leczenie i niezbędną rehabilitację.

O UNIKATOWOŚCI NASZYCH USŁUG ŚWIADCZĄ:

Indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów
Kompleksowa opieka medyczna
Wysokie kwalifikacje personelu
o-nas-aurismed

Co wyróżnia AurisMed

Firma spełnia wszelkie wymogi stawiane firmom innowacyjnym. W 2012 roku w celu zapewnienia Pacjentom szerszego dostępu do innowacyjnych na skalę światową, zaawansowanych procedur medycznych spółka utworzyła własny dział badawczo – rozwojowy AURISMED BIOTECHNOLOGY.

AURISMED BIOTECHNOLOGY koncentruje swoją aktywność na realizacji prac badawczo – rozwojowych indywidualnie oraz w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych wspólnie z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi. Dział b +r zajmuje się również komercjalizacją oraz ochroną własności intelektualnej wyników prac badawczych.

Nasza Misja

Dostarczanie naszym Pacjentom innowacyjnych usług medycznych opartych na  światowych osiągnięciach w swojej dziedzinie  oraz wpisywanie się  poprzez realizację własnych prac b+r  do grona jednostek wyznaczających nowe trendy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji.

profesor-aurismed
aurismed-o-nas-o-nas-aurismed-o-nas-aurismed-aurismed-centrum-medyczne-warszawa-opieka-medyczna

Odwiedź Nas

Wartości

Innowacyjność

Centrum Medyczne Aurismed opiera swoją działalność na popytowym podejściu do innowacji (user-diven innowation). Wprowadzane przez firmę usługi i produkty medyczne bazują na dogłębnym zrozumieniu potrzeb Pacjentów oraz rynku usług medycznych. Absorbujemy światowe tendencje rozwojowe w medycynie, w celu tworzenia własnych innowacji w zakresie nowych sposobów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Opracowywane przez nas rozwiązania technologiczne wdrażane są we własnej działalności Aurismed oraz komercjalizowane przy wykorzystaniu licencji i sprzedaży know – how.

Ludzie

Jak w każdej innowacyjnej firmie podstawą naszych sukcesów są ludzie – wybitni lekarze i naukowcy i pracownicy. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu, zaangażowaniu i pasji każdego dnia jesteśmy bliżej rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia naszych Pacjentów.

Standardy

W swojej dzielności ściśle przestrzegamy standardów narzuconych nowoczesnym placówkom medycznym. Dzięki czemu nasi Pacjenci otrzymują gwarancję profesjonalnych, bezpiecznych usług medycznych.

Jakość i odpowiedzialność

Świadomi ogromnej odpowiedzialności jaka leży na placówkach medycznych dokładamy  wszelkich starań, aby oferowane  przez nas usługi świadczone były zawsze na najwyższym poziomie, zawsze  w oparciu o rozwiązania światowej medycyny.

Indywidualne podejście

W Centrum Medycznym Aurismed realizowane jest zindywidualizowane i holistyczne podejście do Pacjenta. Jesteśmy otwarci na  zmiany społeczne, technologiczne, ekonomiczne, które swym zasięgiem obejmują również medycynę. Do naszej działalności wprowadźmy nowe podejście do pacjenta uwzględniające Jego indywidualne potrzeby i oczekiwania