Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP

Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP

W dniu 18.01.2019 zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenie sześciu wzorów użytkowych stanowiących  wynik prac b+r realizowanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCBIR  – program PBS III. Projekt realizowany jest przez dział B+R Aurismed S.A., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Warszawską oraz Signovię International Sp. z o. o.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest sześć rodzajów dokostnych implantów słuchowych.
Dokostny implant aparat słuchowy jest częścią układu do stymulacji percepcji słuchowej wykorzystującego przewodnictwo kostne lub częścią aparatu słuchowego opartego na przewodnictwie kostnym.

Przedmiotowy implant (w sześciu wariantach) może stanowić część układu lub aparatu do stymulacji percepcji słuchowej wykorzystującej przewodnictwo kostne a wykonany jest z tytanu. Kształt implantu jest tak dobrany aby możliwe było umieszczenie go w masie kostnej krzywizny kanału półkolistego błędnika, w bezpośredniej bliskości endostealnej ucha wewnętrznego.

Zgłoszenia wzorów użytkowych dokonane w 18.01.2019 roku otrzymały kolejno nr: W.127966, W.127967, W.127968; W.127969, W.127970; W.127970.