Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” ( Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOTECH II EDYCJI, Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/31/182202/NCBR/13 z dnia 9 maja 2013r.)
w 2016 roku Urzędzie Patentowym RP dokonane zostało zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków i czterech wzorów użytkowych.

komercjalizacja-ossimon-laiom-warszawa

Po zakończeniu prac mających na celu ochronę wyników praw własności intelektualnej w projekcie INNOTECH II konsorcjanci mogli przystąpić do komercjalizacji opracowanej w wyniki realizacji projektu innowacyjnej aparatury medycznej, Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring, która uzyskała nazwę handlową OssiMon LAIOM.

OssiMon LAIOM (Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring)  to innowacyjny system jednoczesnych pomiarów potencjałów słuchowych i drgań kosteczek słuchowych (AEP+LDV) opracowany do śródoperacyjnej oceny poprawy słuchu w czasie operacji ucha środkowego, umożliwiający optymalną śródoperacyjną ocenę przy  jednoczesnym użyciu  dwóch technik (AEP i LDV) efektu ossikuloplastyki oraz  zmian położenia, długości i kształtu protezki w czasie jednej procedury.

Wykorzystywany jest przy operacjach ucha środkowego (ossikuloplastyki), których celem jest  usunięcie zmian patologicznych oraz rekonstrukcja błony bębenkowej i kosteczek oraz osiągnięcie maksymalnej  poprawy słuchu.