Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

Miło nam jest poinformować, iż finalizowane są prace mające na celu komercjalizację aparatury medycznej OssiMon LAIOM. 

OssiMon LAIOM  – Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring to innowacyjna aparatura medyczna z zakresu metody laserowego śródoperacyjnego monitorowania plastyki kosteczek słuchowych.

Jako kompleksowe rozwiązanie technologiczne (hardware + software + know-how) odpowiada na problem poprawy efektywności operacji plastyki kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka).

Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces ossikuloplastyki jest prawidłowe pozycjonowanie kosteczek. Dotychczas weryfikacja prawidłowości pozycjonowania kosteczki mogła nastąpić dopiero po wybudzeniu pacjenta i dokonaniu badania audiometrycznego.

Wyniki przedstawione na audiogramie informowały o poprawności bądź nie ułożenia kosteczki, a co za tym idzie o powodzeniu przeprowadzonej operacji. W przypadku nieoptymalnego umiejscowienia kosteczek, operację trzeba było powtórzyć, często wielokrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu.

Jedyną alternatywą dla przeprowadzonych działań byłoby operowanie pacjentów w znieczuleniu miejscowym – zabieg bardzo ryzykowny i stresujący, a większości przypadków niemożliwy do przeprowadzenia. Wdrożenie rozwiązania OssiMon LAIOM umożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej operacji jeszcze w jej trakcie. Eliminuje więc konieczność powtarzania zabiegu.

W chwili obecnej finalizowane są negocjacje z firmą Intelligent Hearing Systems z Miami USA (www.ihsys.com)  dotyczące sprzedaży licencji niewyłącznej OssiMon LAIOM.