Maria Alicja Małkowska

Maria Alicja Małkowska

maria-alicja-malkowska-aurismed-lekarz-warszawa3

515 860 116

lub zostaw nr – oddzwonimy!


  Zapraszamy w godzinach:

  Poniedziałek – Piątek

  9:00 – 20:00

  Soboty

  9:00 – 12:00

  Odwiedź AurisMed

  Warszawa Ochota

  WYKSZTAŁCENIE

  2020 - Doktor nauk ekonomicznych, Uczelnia Vistula, Ekonomia i Finanse, Temat rozprawy doktorskiej: "Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce jako czynnik konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw."

  2006 - Mgr archeologii klasycznej - Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Instytut Archeologii, (specjalność: Archeologia Śródziemnomorska)

  2004 – Mgr ekonomiki ubezpieczeń i bankowości – Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości (specjalność: Ekonomika Ubezpieczeń i Bankowości)

  STUDIA PODYPLOMOWE

  2021 – MBA Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

  2014 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Roczne studia podyplomowe „Zarządzania podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego”

  2012 - Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, Roczne studia podyplomowe „Zdrowe zarządzanie”

  2011 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Studiów Podyplomowych, Roczne studia podyplomowe – „Zarządzanie projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich”

  2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Dwuletnie polsko – amerykańskie studia podyplomowe z zakresu Komercjalizacji Nauki i Technologii – uzyskany tytuł Manager Innowacyjności oraz certyfikat in recognition of a mastery of the science and technology commercialization body of knowledge The Uniwersity of Texas at Austin

  2006 – Akademia Finansów w Warszawie, Instytut Finansów, Studia podyplomowe w zakresie Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych z seminariami doktoranckimi

  • RPO Województwa Lubelskiego, Projekt Działanie 1.2. Badania Celowe, Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020, pt.: „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED”, Realizowany przez konsorcjum przemysłowe Okres realizacji:  2018 – 2022
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych – PBS III, pt.: „Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego” Realizowany przez konsorcjum naukowo – przemysłowe. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Aurismed S.A., Signovia IN Sp. z o.o.; Okres realizacji: 2015 – 2019
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ścieżka programowa In – Tech, Program INNOTECH II,pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych.” Realizowany przez konsorcjum naukowo – przemysłowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Aurismed S.A., Signovia IN Sp. z o.o.; Okres realizacji: 2013 – 2016
  • Pat. 229953 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – patent na dwa wynalazki (P.415730) „Sposób kalibracji implantu akustycznego ucha środkowego pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz układ do stosowania tego sposobu.”
   Numer zgłoszenia: P.415730
   Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.415730
  • Pat. 237901 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej-  wynalazek na aparat słuchowy.
   Numer prawa wyłącznego: P.428611
   Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428611

  Ru.070448 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej  – elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
  Numer zgłoszenia: W.125798
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.125798

  Ru.070449 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej  – elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
  Numer zgłoszenia: W.125799
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.125799

  Ru.070450 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej  – elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
  Numer zgłoszenia: W. 125800
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.125800

  Ru.070451 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
  Numer zgłoszenia: W.125801
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.125801

  Ru.071904 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127966
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127966

  Ru.071905 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127967
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127967

  Ru.071906 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127968
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127968

  Ru.071907 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127969
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127969

  Ru.071908 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127970
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127970

  Ru.071909 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – Dokostny implant słuchowy
  Numer zgłoszenia: 127971
  Współautor: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/W.127971

  Instytute of Leadership and Management  – międzynarodowy certyfikat The Institute of Leadership and Management

  Autor publikacji naukowych obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii medycznych.