prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Morawski

krzysztof-morawski

22 290 44 22

lub zostaw nr – oddzwonimy!


  Zapraszamy w godzinach:

  Poniedziałek – Piątek

  9:00 – 20:00

  Soboty

  9:00 – 12:00

  Odwiedź AurisMed

  Warszawa Ochota

  WYKSZTAŁCENIE

  2012 Specjalizacja w audiologii i foniatrii

  2009 Stopień naukowy doktora habilitowanego Warszawski Uniwersytet Medyczny

  2004 Specjalizacja z audiologii

  1996 Specjalizacja z otolaryngologii

  1996 Stopień doktora nauk medycznych – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Profesor w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Przewlekłe i ostre zapalenia uszu
  • Przewlekłe i ostre zapalenia zatok przynosowych
  • Perlak ucha
  • Otoskleroza
  • Deformacje przegrody nosa
  • Niedosłuch i głuchota
  • Zapalenie i przerost migdałków podniebiennych i gardłowego
  • Torbiele szyi
  • Guzy szyi i ślinianek
  • Zmiany patologiczne strun głosowych
  • Chrapanie
  • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  • Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
  • American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
  • American Auditory Society
  • International Society of Audiology
  • Grant KBN Nr 2 P05C 052 27(2004-2007) – Kierownik projektu – „Nowy elektrofizjologiczny model śródoperacyjnego monitorowania funkcji narządu słuchu u chorych operowanych z powodu guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – badania kliniczne.”
  • Grant NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012) – Kierownik projektu -“Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo.”
  • Grant KBN Nr N N403 222239 (2010-2013) – Kierownik projektu – “Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochleografii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 1000/sekundę) w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach narządu słuchu”
  • Grant KBN Nr 4 P05C 056 17 (1999-2002) – Główny Wykonawca –„Opracowanie kryteriów śródoperacyjnego monitorowania funkcji ślimaka u chorych operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego przy użyciu emisji otoakustycznej – badania kliniczne”
  • Grant KBN Nr 6P05C 063 21 (2000-2002) – Wykonawca – „Ocena zmian dynamicznych sygnałów emisji spontanicznych podczas kontralateralnej stymulacji akustycznej”
  • Grant KBN Nr N 518 0734 33 (2007-2011) –Wykonawca- “Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek     słuchowych”
  • Grant NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012) – Wykonawca -“Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji”
  • Grant NCBR Nr N R13 0078 10/2010 (2010-2013) – Wykonawca –
  • (“Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego”)
  • Projekt badawczo–rozwojowo–wdrożeniowy NCBiR, Innotech II IN-Tech – Wykonawca- , kierowanieczęścią wdrożeniową grantu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych”
  • Projekt wieloośrodkowy leczenia nagłej głuchoty – funkcja badacza i koordynatora krajowego projektu (2008-2011): „Efficacy of AM-111 in Ptients with Acute Sensorineural Hearing Loss: A Multicenter, Double Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Phase II Study”, Study Code: AM-111-CL-08-01; EudraCT-Nr 2008-000132-40
  • Projekt wieloośrodkowy leczenia ostrych szumów usznych – funkcja badacza i koordynatora krajowego projektu (2008-2012) „Efficacy of AM-101 in Ptients with Acute Inne Ear Tinnitus: A Multicenter, Double Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Multiple Dose, Group Comparison Phase II Study”, Study Code: AM-101-CL-08-01; EudraCT-Nr 2008-005178-10

   

  Granty realizowane w Stanach Zjednoczonych finansowane ze środków amerykańskich:

  • Grant finansowany przez: The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board & The U.S. Department of State Nr P008/00 (2000-2001) – Kierownik Projektu i Główny Wykonawca “Identifying in an Animal Model Criteria for the Intraoperative Monitoring of Cochlear Function During Neuro-Otologic Surgery in Patients with Cerebello-Pontine Angle Tumors Using Otoacoustic Emissions”
  • Grant finansowany przez National Institute of Health – The United States (2002-2004) Nr NIH 2R44DC04344-02 –Wykonawca/Konsultant- „Otic probe for neurocochlear intraoperative monitoring”
  • University of Miami Ear Institute – zajmowane stanowisko: Fulbright Fellow (1.10.2000-1.10.2001)
  • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute – zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (26.02.2002 – 15.03.2002)
  • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute – zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (1.07.2002 – 1.10.2002)
  • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute – zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (2.07.2003 – 2.10.2003)
  • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute – zajmowane stanowisko: Researcher (21.09.2005 – 21.10.2005)
  • Advanced Surgical Cochlear Implant Course, Mechelen, Belgium, 2007
  • Course on Ear and Temporal Bone Surgery Including Live Surgery and Temporal Bone Dissection” 1-5 April 2008, Hannover, Germany
  • Electrophysiology Masterclass 4, Mechelen, Belgium, 2009
  • “Ear an Temporal Bone Course Otology Update” 19-22 March 2012, Hannover, Germany
  • Nagroda Zespołowa I-go Stopnia J.M. Rektora Śląskiej Akademii Med. Katowice, 2000 rok
  • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia, Warszawa 2002 rok
  • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia II stopnia za rozprawę habilitacyjną, Warszawa 2010 rok
  • Nagroda organizacyjna III stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2010 rok, 2011 rok, 2012 rok, 2013 rok

  Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych.

  Sobota 09:00 – 12:00