prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

prof. dr hab. n. med.

Kazimierz Niemczyk

Profesor-Niemczyk-warszawa-lekarz-prywatny

22 290 44 22

lub zostaw nr – oddzwonimy!


Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 20:00

Soboty

9:00 – 12:00

Zobacz Spacer 3D

Odwiedź AurisMed

Warszawa Ochota

WYKSZTAŁCENIE

2005 - profesor

2004 - profesora. ndzw w Akademii Medycznej

1998 - doktor habilitowany Akademia Medyczna w Warszawie

1993 - doktor nauk medycznych Akademia Medyczna w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym;
ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, mazowieckie, Polska

 • Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
 • Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
 • Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
 • Implanty ucha środkowego
 • Implanty ślimakowe
 • Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
 • Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
 • Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
 • Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego
 • President European Skull Base Society
 • Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi,
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki,
 • Członek Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Członek Exevutive Committe European Skull Base Society
 • Kierownik projektu Badań Stosowanych NCBiR: „Opracowanie innowacyjnej metody  bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego”; okres realizacji: 2013 – 2016
 • Kierownik projektu Innotech II NCBiR: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia  do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych” okres realizacji: 2013 – 2016
 • Kierownik projektu rozwojowego NCBiR N R13 0078 10: „Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego”; okres realizacji: 2011 – 2013;
 • Kierownik projektu rozwojowego NCBiR N R13 0035 06/2009: „Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym  ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad  specyficznej rehabilitacji zaburzeń równowagi”; okres realizacji: 2009 – 2012;
 • Główny wykonawca projektu rozwojowego MNiSW (N R13 0101 10) „Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych; okres realizacji”: 2010 – 2013;
 • Główny wykonawca projektu rozwojowego N R13 0040 06/2009; „Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo”; okres realizacji: 2009 – 2012;
 • Kierownik projektu 2P05C09929; „Mechanizm plastyczności mózgu na podstawie analizy aktywacji ośrodków funkcji poznawczych u pacjentów z wszczepionym implantem nerwu ślimakowego”; okres realizacji: 2005 – 2010;
 • Kierownik projektu 3T11E02930; „Ocena zastosowania lasera CO2 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych”; okres realizacji: 2006 – 2009;
 • Główny wykonawca projektu N 518 0734 33 518 0734 33  „Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych”; okres realizacji: 2007 – 2010;
 • Główny wykonawca projektu N N403 222239; „Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochleografii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 1000/sekundę) w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach słuchu”; okres realizacji 2010 – 2013;
 • Autor lub współautor ponad 170 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 190 prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych
 • Współautor podręczników-Rak krtani i gardła dolnego /2002/, Ostry dyżur-Otolaryngologia /2003/, Otolaryngologia Praktyczna /2005/, Fizjoterapia w otolaryngologii /2005/, Chirurgia twarzowo-szczękowa /2007/

Środa 15:30 – 20:00