prof. dr hab. Jarosław Wysocki

prof. dr hab.

Jarosław Wysocki

jaroslaw-wysocki-aurismed-lekarz-warszawa

22 290 44 22

lub zostaw nr – oddzwonimy!


Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 20:00

Soboty

9:00 – 12:00

Zobacz Spacer 3D

Odwiedź AurisMed

Warszawa Ochota

WYKSZTAŁCENIE

2011 - Tytuł naukowy profesora nauk medycznych

1995 - Stopień doktora nauk medycznych

1996-1998 - Specjalizacja II stopnia w zakresie otolaryngologii dziecięcej w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 im. Prof. W. Szenajcha oraz w Klinice Oto-Ryno-Laryngologii Dziecięcej AM w Warszawie

1991-1993 - Specjalizacja w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego

1989-1990 - Staż podyplomowy

1982-198? - Studia na I Wydziale Lekarskim AM w Warszawie, dyplom lekarza

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2014 - Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Od 2013 - Kierownik Katedry Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu nauk o Zdrowiu, Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

2006-2012 - Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, potem WUM

2003-2006 - Kierownik Zakładu Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Dydaktyka, pracownik naukowo-dydaktyczny

1997-2003 - Adiunkt i kierownik Zakładu Badań Biomedycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

1996-2001 - ¾ etatu w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 im. Prof. W. Szenajcha, jako konsultant Szpitala w zakresie otolaryngologii

1990-1995 - Wolontariat W Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Specjalizacja I stopnia w zakresie otolaryngologii

1987-2006 - Młodszy asystent, asystent, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie

 1. diagnostyka bezdechu sennego
 2. diagnostyka zawrotów głowy
 3. leczenie farmakologiczne zawrotów głowy
 1. Wysocki J., Balcerzak J., Prus M., Niemczyk K., Lachowska M.: Sleep
  Quality and Atherogenic Risk in Sleep Apnea Patients. Eur J Gen Med 2015; 13(1): 28-36
 2. Wysocki J., Charuta A., Kowalcze K., Ptaszyńska-Sarosiek I.:
  Anthropometric and physiologic assessment in sleep apnea patients
  regarding body fat distribution Folia Morphol 2016, 75, 3, 393-399.
  Wysocki J., Prus M., Balcerzak J.: Obturacyjny bezdech senny jako
  intedyscyplinarny problem medyczny. Pol. Przegl. Otorynolaryngol. 2014,
  3, 27-31
 3. Krasny M, Wysocki J, Prus M, Niemczyk K.: Location of the narrowest
  area of the pharynx regarding body mass index and obstructive sleep apnoea severity. Folia Morphol (Warsz). 2017; 76(3): 491-500
 4. Śmietanowski M, Wysocki J, Balcerzak J, Cudnoch-Jędrzejewska A,
  Śmietanowska M, Niemczyk K: Adaptation to Hypoxia in Sleep Apnea Patients:
  Multifaceted Mechanisms. Adv Exp Med Biol. 2018 Oct 25. doi:
  10.1007/5584_2018_268. [Epub ahead of print]
 1. Pierchała K, Lachowska M, Wysocki J, Morawski K, Niemczyk K: Evaluation
  of the Sensory Organization Test to differentiate non-fallers from single-
  and multi-fallers. Adv Clin Exp Med. 2019, 28(1): 35-43.
 2. Wysocki J.: Anatomia i fizjologia ośrodkowej części układu równowagi.
  W: Narożny W., Prusiński A.: Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Termedia, 2012, 31-48.

Czwartek 16:00-20:00