mgr Izabela Pobożny

mgr

Izabela Pobożny

izabela-pobozny

22 290 44 22

lub zostaw nr – oddzwonimy!


Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 20:00

Soboty

9:00 – 12:00

Zobacz Spacer 3D

Odwiedź AurisMed

Warszawa Ochota

WYKSZTAŁCENIE

10/2016 – nadal
Doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

07/2015
Tytuł magistra w zakresie Zdrowia Publicznego, specjalność: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

07/2013
Audiofonolog, tytuł licencjata, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

09/2016 – nadal
Audiofonolog - Centrum Medyczne Aurismed S.A., Warszawa;

03/2016 – nadal
Audiofonolog - Profemed Grupa Luxmed, Warszawa;

10/2015 – nadal
Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń) dla studentów Audiofonologii w ramach pensum doktoranckiego przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

  • Badania słuchu (subiektywne i obiektywne) u dorosłych i dzieci;
  • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR) u dorosłych i dzieci;
  • Badanie potencjałów słuchowych stanu ustalonego (ASSR) u dorosłych  i dzieci;
  • Elektrokochleografia;
  • Śródoperacyjne monitorowanie słuchu podczas operacji otoneurochirurgicznych i otologicznych;
  • Badania narządu równowagi (VNG, posturografia, vHIT);
  • Działalność naukowa z zakresu śródoperacyjnego monitorowania słuchu, audiologii, otoneurologii;
  • Dydaktyka akademicka.

09/2018
Członek Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego;

04/2017
Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi;

06/2016
Członek Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii, Warszawa;

Wtorek 15:00 – 20:00
Czwartek 15:00 – 20:00

Badania słuchu subiektywne i obiektywne ( audiometria tonalna, audiometria słowna, próby nadprogowe, audiometria impedancyjna – w tym tympanogramy, emisja otoakustyczna – w tym DPOAE i TEOAE, badania elektrofizjologiczne słuchu – w tym ABR, ASSR).