Audiometria Słowna

audiometria-slowna

Badanie stosowane w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny wydolności socjalnej słuchu, czyli zrozumiałości mowy w życiu codziennym.

Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w życiu codziennym.

  • wskazana wizyta u lekarza audiologa lub otolaryngologa przed wykonaniem badania w celu badania otoskopowego (sprawdzenie stanu ucha zewnętrznego, błony bębenkowej) oraz ewentualnego oczyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego z woskowiny, która może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie badania,
  • badanie najlepiej wykonywać, gdy osoba badana jest w okresie bez cech infekcji, przeziębienia, kataru,
  • niewskazane jest zgłaszanie się na badanie bezpośrednio po dużej ekspozycji na hałas (koncert, dyskoteka, praca w hałasie, np. młoty pneumatyczne, lotnisko). W przypadku wyżej wymienionej ekspozycji na hałas badanie powinno się wykonać w dniu następnym.

dorośli i dzieci od 5-6 roku życia.

wyniki wydawane są na wizycie.

Kiedy wykonać badanie?

Podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
Podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
Urazy głowy
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Guzy mózgu
Stwardnienie rozsiane
Pacjenci używający urządzeń wspomagających słyszenie (aparaty słuchowe) lub rozważający ich zakup

Nasz Zespół Specjalistów

mgr Izabela Pobożny20181213154023

mgr Izabela Pobożny

Specjalista audiofonolog
Marta Podlińska20181213160715

Marta Podlińska

Specjalista audiofonolog
Pokaż więcej