Audiometria Słowna

audiometria-slowna

Badanie stosowane w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny wydolności socjalnej słuchu, czyli zrozumiałości mowy w życiu codziennym.

Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w życiu codziennym.

  • wskazana wizyta u lekarza audiologa lub otolaryngologa przed wykonaniem badania w celu badania otoskopowego (sprawdzenie stanu ucha zewnętrznego, błony bębenkowej) oraz ewentualnego oczyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego z woskowiny, która może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie badania,
  • badanie najlepiej wykonywać, gdy osoba badana jest w okresie bez cech infekcji, przeziębienia, kataru,
  • niewskazane jest zgłaszanie się na badanie bezpośrednio po dużej ekspozycji na hałas (koncert, dyskoteka, praca w hałasie, np. młoty pneumatyczne, lotnisko). W przypadku wyżej wymienionej ekspozycji na hałas badanie powinno się wykonać w dniu następnym.

dorośli i dzieci od 5-6 roku życia.

wyniki wydawane są na wizycie.

Kiedy wykonać badanie?

Podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
Podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
Urazy głowy
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Guzy mózgu
Stwardnienie rozsiane
Pacjenci używający urządzeń wspomagających słyszenie (aparaty słuchowe) lub rozważający ich zakup

Nasz Zespół Specjalistów

mgr Izabela Pobożny20181213154023

mgr Izabela Pobożny

Specjalista audiofonolog
Pokaż więcej