Otoemisja Akustyczna

otoemisja-akustyczna

(emisja otoakustyczna, OAE) to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.

Otoemisja akustyczna polega na rejestracji sygnału akustycznego powstającego w uchu wewnętrznym (ślimaku) podczas skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Badanie to pozwala na ocenę stanu ucha wewnętrznego, diagnostykę uszkodzeń słuchu oraz monitorowanie słuchu podczas stosowania leków ototoksycznych. Jest to również przesiewowe badanie słuchu wykonywane u niemowląt.

  • wskazana wizyta u lekarza audiologa lub otolaryngologa przed wykonaniem badania w celu badania otoskopowego (sprawdzenie stanu ucha zewnętrznego, błony bębenkowej) oraz ewentualnego oczyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego z woskowiny, która może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie badania,
  • badanie najlepiej wykonywać, gdy osoba badana jest w okresie bez cech infekcji, przeziębienia, kataru,
  • niewskazane jest zgłaszanie się na badanie bezpośrednio po dużej ekspozycji na hałas (koncert, dyskoteka, praca w hałasie, np. młoty pneumatyczne, lotnisko). W przypadku wyżej wymienionej ekspozycji na hałas badanie powinno się wykonać w dniu następnym.

noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli.

wyniki wydawane są na wizycie.

Kiedy wykonać badanie?

Ocena stanu ucha wewnętrznego
Badanie przesiewowe słuchu u niemowląt
Topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
Monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych
Wykrywanie głuchoty czynnościowej
Diagnostyka szumów usznych

Nasz Zespół Specjalistów

mgr Izabela Pobożny20181213154023

mgr Izabela Pobożny

Specjalista audiofonolog
Pokaż więcej