Behawioralna Audiometria ObserwacyjnaSubiektywne badanie słuchu, uzupełniające diagnostykę obiektywną (OEA, AI, ABR). Obejmuje całą drogę słuchową.Zobacz Więcej
AKU - Badanie AkumetryczneBadanie uzupełniające diagnostykę obiektywną. Pozwala określić wydolność socjalną słuchu oraz korzyści z aparatów słuchowych u dzieci.Zobacz Więcej
CPA – Audiometria ZabawowaNieinwazyjne badanie pozwalające na określenie progu słyszenia. Badanie to pozwala określić rodzaj i głębokość niedosłuchu.Zobacz Więcej