Audiometria-tonalna-2-warszawa-specjalista-lekarz-prywatny-aurismed
Audiometria TonalnaMetoda badania słuchu służąca do oceny progu słyszenia. Badanie to pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu.Zobacz Więcej
abr-latencje-i-progi2-w-warszawie
ABR latencje oraz progiBadanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu – rejestracja czynności bioelektrycznej powstającej na wyższych piętrach drogi słuchowej podczas stymulacji ucha sygnałem akustycznym.Zobacz Więcej
audiometria impedancyjna-warszawa-specjalista-lekarz-prywatny-aurismed
Audiometria ImpedancyjnaPozwala na ocenę stanu ucha środkowego (bezpowietrzności, obecności płynu w jamie bębenkowej) oraz zjawiska wyrównania głośności.Zobacz Więcej
Słuchowe Potencjały Stanu UstalonegoPotencjały te rejestrowane są podobnie jak w metodzie ABR. Różnicą jest bodziec stymulujący oraz wykorzystywanie zjawiska synchroniczności rejestrowanych odpowiedzi.Zobacz Więcej
audiometria-slowna
Audiometria SłownaBadanie stosowane w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny wydolności socjalnej słuchu, czyli zrozumiałości mowy w życiu codziennym.Zobacz Więcej
abr-latencje-i-progi2-w-warszawie
Elektrokochleografia (TT-ECochG)Elektrokochleografia transtympanalna jest elektrofizjologicznym, obiektywnym badaniem słuchu, które dostarcza informacji o trzech rodzajach słuchowych potencjałów wywołanych.Zobacz Więcej
otoemisja-akustyczna
Otoemisja AkustycznaNieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.Zobacz Więcej
vhit-warszawa-specjalista-lekarz-prywatny-aurismed
Badanie błędnika metodą Testu vHITJedyny obecnie dostępny test, który ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych niezależnie w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną, porównywalną do tej, jakiej pacjent doświadcza na co dzień.Zobacz Więcej
vng-warszawa-specjalista-lekarz-prywatny-aurismed
Badanie błędnika metodą ENG/VNG(Videonystagmografia) – próby kaloryczne powietrzemZobacz Więcej
polisonnografia-warszawa-specjalista-lekarz-prywatny-aurismed
Polisomnografia (badanie snu)Badanie przesiewowe bezdechu sennego aparatem Watch-Pat 200Zobacz Więcej
Endoskopia laryngologicznaBadanie, podczas którego ogląda się jamy nosa, nosogardło, krtań lub uszy za pomocą endoskopu.Zobacz Więcej
FiberoskopiaBadanie, podczas którego ogląda się górne drogi oddechowe za pomocą fiberoskopu.Zobacz Więcej
USG laryngologiczneBadanie ultrasonograficzne (USG) jest popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała.Zobacz Więcej
USG ortopedyczneBadanie ultrasonograficzne (USG) jest popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała.Zobacz Więcej
USG w chirurgii naczyniowej (Doppler)

– aorty i tętnic biodrowych,
– tętnic: szyjnych, kręgowych oraz kończyn,
– żył: szyjnych, podobojczykowych oraz kończyn.

Zobacz Więcej

InhalacjeZabieg leczniczy polegający na podaniu roztworu leków lub ich aerozoli do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem.Zobacz Więcej