Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED

RPO WL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe.

Dnia 2 lipca 2018 roku Aurismed Biotechnology rozpoczął prace badawcze w ramach konsorcjum przemysłowego mające na celu opracowanie innowacyjnych usług telemedycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu RPO WL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe.

Telemedycyna stanowi obecnie jedną z najnowocześniejszych dziedzin nauki wspomagającą działania służby zdrowia.

Oparta jest na innowacyjnej formie świadczenia usług medycznych, łącząc w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać bariery geograficzne, umożliwia  błyskawiczne dotarcie do pacjenta ze  skuteczną diagnostyką,  terapią, czy  rehabilitacją, bez konieczności wizyty w przychodni bądź szpitalu. Stanowi odpowiedz  na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby współczesnego pacjenta.

„Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” zakłada stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii w oparciu o technologie VR.

Przedmiotem projektu jest: stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine w ramach konsorcjum przemysłowego przy wykorzystaniu know how w zakresie medycyny i informatyki (w tym TIK), umożliwiającej wczesną diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów zmysłu.

Platforma będzie działać na 3 płaszczyznach:

  • Usługi telemedyczne (UT) skierowane do pacjentów.
  • Usługi telemedyczne (UT) skierowane do lekarzy POZ.
  • Usługi telemedyczne w zakresie zarządzania i udostępniania najnowszej specjalistycznej wiedzy medycznej dla profesjonalistów z branży medycznej z elementami e-learningu.

Cele projektu  realizowane będą dzięki przeprowadzeniu prac B+R we współpracy z jednostkami naukowymi w oparciu o 2 zadania w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Wypracowane innowacyjne aplikacje medyczne, będą miały na celu skuteczną i szybką diagnozę on-line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

LUBTELMED AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy20190118010823

Zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy

18 stycznia 20192
W dniu 18.01.2019 zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenie wynalazku na aparat słuchowy...
Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP20190118002437

Nowe wzory użytkowe zgłoszone do UP RP

18 stycznia 20191
W dniu 18.01.2019 zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenie sześciu wzorów użytkowych...
Telemedycyna w Aurismed Biotechnology20180702195025

Telemedycyna w Aurismed Biotechnology

2 lipca 20181
2 lipca 2018 roku Aurismed Biotechnology rozpoczął prace badawcze w ramach konsorcjum przemysłowego mające na celu opracowanie innowacyjnych usług telemedycznych...
LUBTELMED zakwalifikowany do dofinansowania20180702133703

LUBTELMED zakwalifikowany do dofinansowania

2 lipca 20183
Przedmiotem projektu jest: stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pa...
Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology20180604080003

Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology

4 czerwca 20181
W dniu 4.06.2018 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 12 z 4.06.2018r. zostały opublikowane zostały zgłoszenia wzorów użytkowych dotyczące elektrod do pomiaru potencjałów słuchowych...
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20180518132555

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

18 maja 20181
Miło nam jest poinformować, iż finalizowane są prace mające na celu komercjalizację aparatury medycznej OssiMon LAIOM. ...
Dr hab. Tomasz Jakimowicz wykonał implantację stent-graftu20180516132557

Dr hab. Tomasz Jakimowicz wykonał implantację stent-graftu

16 maja 20181
Dr hab. Tomasz Jakimowicz należy do kluczowego Zespołu Aurismed S.A. Jesteśmy dumni mogąc wykorzystywać doświadczenie i umiejętności dr hab. n.med. Tomasza Jakimowicza na potrzeby naszych pacjentów....
OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.20171118134441

OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.

18 listopada 20171
Poziom gotowości technologicznej OSSIMON LAIOM oceniony został przez recenzentów na 9 punktów w skali TRL (Technology Readiness Levels)...
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20170820080027

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

20 sierpnia 20171
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych”...
Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP20161130133713

Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP

30 listopada 20161
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” dnia 30 listopada 2016 rok...
Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP20160106133713

Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP

6 stycznia 20161
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” dnia 6 stycznia 2016 roku ...