Narodowe centrum badań i rozwoju innotech II

Konsorcjanci:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Aurismed S.A.
  • Signovia International Sp. z o.o.

Projekt badawczy: opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu jednoczesnych pomiarów potencjałów słuchowych i drgań kosteczek słuchowych (AEP+LDV) do śródoperacyjnej oceny poprawy słuchu w czasie operacji ucha środkowego. Celami operacji ucha środkowego jest usunięcie zmian patologicznych oraz rekonstrukcja błony bębenkowej i kosteczek tak, aby po operacji doszło do maksymalnej poprawy słuchu. Aby osiągnąć ten bardzo ważny dla pacjenta cel należy poprawnie wykonać ossikuloplastykę. W realizację niniejszego projektu zaangażowani są naukowcy z renomowanych jednostek naukowych z kraju, jak i naukowcy z zagranicy. Opracowany system pomiarowy i strategia chirurgiczna pozwolą śródoperacyjnie ocenić jednocześnie dwoma technikami (AEP i LDV) efekt ossikuloplastyki oraz jeżeli to konieczne, ocenić efekt zmian położenia, długości i kształtu protezki w czasie jednej procedury.