Narodowe centrum badań i rozwoju innotech II

Projekt badawczo – rozwojowo – wdrożeniowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  Innotech II IN-Tech.

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych”

Okres realizacji:  2013 – 2016

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego.

Konsorcjanci:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Aurismed S.A.
  • Signovia International Sp. z o.o.

Celem niniejszego projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu jednoczesnych pomiarów potencjałów słuchowych i drgań kosteczek słuchowych (AEP+LDV) do śródoperacyjnej oceny poprawy słuchu w czasie operacji ucha środkowego. Celem operacji ucha środkowego jest usunięcie zmian patologicznych oraz rekonstrukcja błony bębenkowej i kosteczek tak, aby po operacji doszło do maksymalnej poprawy słuchu. Opracowana w wyniku prac b+r innowacyjna aparatura medyczna OssiMon LAIOM – Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring umożliwia poprawne wykonanie operacji  ossikuloplastyki i osiągnięcie maksymalnej poprawy słuchu.

Jako kompleksowe rozwiązanie technologiczne (hardware + software + know-how) odpowiada na problem poprawy efektywności operacji plastyki kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka). Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces ossikuloplastyki jest prawidłowe pozycjonowanie kosteczek. Dotychczas weryfikacja prawidłowości pozycjonowania kosteczki mogła nastąpić dopiero po wybudzeniu pacjenta i dokonaniu badania audiometrycznego. Wyniki przedstawione na audiogramie informowały o poprawności bądź nie ułożenia kosteczki, a co za tym idzie o powodzeniu przeprowadzonej operacji. W przypadku nieoptymalnego umiejscowienia kosteczek, operację trzeba było powtórzyć, często wielokrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Jedyną alternatywą dla przeprowadzonych działań byłoby operowanie pacjentów w znieczuleniu miejscowym – zabieg bardzo ryzykowny i stresujący, a większości przypadków niemożliwy do przeprowadzenia. Wdrożenie rozwiązania OssiMon LAIOM umożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej operacji jeszcze w jej trakcie. Eliminuje więc konieczność powtarzania zabiegu.

W realizację niniejszego projektu zaangażowani byli naukowcy z renomowanych jednostek naukowych z kraju oraz USA, a jego bezpośrednim efektem było zgłoszenie i otrzymanie patentu na dwa wynalazki oraz cztery wzory użytkowe. W chwili obecnej finalizowana jest sprzedaż licencji niewyłącznej na OssiMon LAIOM przedsiębiorcy z USA.

INNOTECH II AKTUALNOŚCI

Prezentacja OSSIMON na International Seminar in Bioinformatics 2019 w Lublinie20190306010221

Prezentacja OSSIMON na International Seminar in Bioinformatics 2019 w Lublinie

6 marca 20191
W dniu 6.03.2019 na Politechnice Lubelskiej odbyło się o seminarium n.t wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie...
Prezentacja OSSIMON LAIOM na konferencji podsumowującej projekt “Inkubator Innowacyjności +”20190116131720

Prezentacja OSSIMON LAIOM na konferencji podsumowującej projekt “Inkubator Innowacyjności +”

16 stycznia 20191
Dnia 16 stycznia 2019 r. odbyła się konferencja organizowana przez Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz PACCT...
Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology20180604080003

Wzory użytkowe Aurismed Biotechnology

4 czerwca 20181
W dniu 4.06.2018 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 12 z 4.06.2018r. zostały opublikowane zostały zgłoszenia wzorów użytkowych dotyczące elektrod do pomiaru potencjałów słuchowych...
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20180518132555

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

18 maja 20181
Miło nam jest poinformować, iż finalizowane są prace mające na celu komercjalizację aparatury medycznej OssiMon LAIOM. ...
Patent przyznany20180507080010

Patent przyznany

7 maja 20181
Dział b+r Aurismed S.A. ma przyjemność poinformować, że decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr DP.P.415730.6.islo został przyznany patent na dwa wynalazki...
OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.20171118134441

OSSIMON LAIOM – laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0.

18 listopada 20171
Poziom gotowości technologicznej OSSIMON LAIOM oceniony został przez recenzentów na 9 punktów w skali TRL (Technology Readiness Levels)...
Komercjalizacja OSSIMON LAIOM20170820080027

Komercjalizacja OSSIMON LAIOM

20 sierpnia 20171
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych”...
Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP20161130133713

Zgłoszenie czterech wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP

30 listopada 20161
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” dnia 30 listopada 2016 rok...
Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP20160106133713

Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP

6 stycznia 20161
W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” dnia 6 stycznia 2016 roku ...