BADANIA I ROZWÓJ

Badania naukowe

Centrum Medyczne Aurismed powstało w celu zapewnienia pacjentom szerszego dostępu do innowacyjnych na skalę światową, zaawansowanych procedur medycznych. W tym celu prowadzimy w ramach konsorcjów naukowych prace badawczo – rozwojowe w zakresie biotechnologii, aktywnie przyczyniając się do rozwoju światowej medycyny.

Organem założycielskim Centrum jest Aurismed S.A. – przedsiębiorstwo utworzone w 2010 roku, jako spółka typu spinn – off z inicjatywy pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Firma spełnia wszelkie wymogi stawiane firmom innowacyjnym.

W 2012 roku spółka utworzyła własny dział badawczo – rozwojowy AURISMED BIOTECHNOLOGY, który koncentruje swoją aktywność przy realizacji prac badawczo – rozwojowych wspólnie z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi. Dział b +r zajmuje się również komercjalizacją oraz ochroną własności intelektualnej wyników prac badawczych.

Aurismed ogłasza otwarty konkurs na ofertę sprzedaży mikroskopu, w ramach grantu NCBiR PBS III, Umowa nr PBS3/B7/25/2015.

Projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W chwili obecnej dział badawczo – rozwojowy AURISMED BIOTECHNOLOGY realizuje w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych.

Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego

Zapytania ofertowe

W związku realizacją projektu „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie: 1.2 Badania celowe firma AURISMED S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na świadczeniu usługi polegającej na pełnieniu funkcji: