Ogłoszenia dla akcjonariuszy

OGŁOSZENIE Z DNIA 28.09.2021

Zarząd AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zaprasza Akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AURISMED S.A., które odbędzie się w dniu 14.10.2021 roku o godz. 14:30 w:

Kancelaria Notarialna
Monika Ciesielska
Notariusz
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa