Przyczyniamy się do rozwoju światowej medycyny

Badania naukowe

Centrum Medyczne Aurismed powstało w celu zapewnienia pacjentom szerszego dostępu do innowacyjnych na skalę światową, zaawansowanych procedur medycznych. W tym celu Centrum Medyczne Aurismed prowadzi w ramach konsorcjów naukowych prace badawczo – rozwojowe w zakresie biotechnologii, aktywnie przyczyniając się do rozwoju światowej medycyny.
Organem założycielskim Centrum jest Aurismed S.A. – przedsiębiorstwo utworzone w 2010 roku, jako spółka typu spinn – off z inicjatywy pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Firma spełnia wszelkie wymogi stawiane firmom innowacyjnym.
W 2012 roku spółka utworzyła własny dział badawczo – rozwojowy AURISMED BIOTECHNOLOGY, który koncentruje swoją aktywność przy realizacji prac badawczo – rozwojowych wspólnie z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi. Dział b +r zajmuje się również komercjalizacją oraz ochroną własności intelektualnej wyników prac badawczych. 
Aurismed ogłasza otwarty konkurs na ofertę sprzedaży mikroskopu, w ramach grantu NCBiR PBS III, Umowa nr PBS3/B7/25/2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty badawcze

ncbr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W chwili obecnej dział badawczo - rozwojowy AURISMED BIOTECHNOLOGY realizuje w ramach konsorcjów naukowo - przemysłowych projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów:

innotech

Projekt badawczy

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych.

pbs ncbr

Projekt badawczy

Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego

 

Zapytania ofertowe

W związku realizacją projektu „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie: 1.2 Badania celowe firma 
AURISMED S.A.  ogłasza następujące zapytanie ofertowe:

1. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji lekarza specjalisty 4.

LEKARZ-SPECJALISTA-NR-4 

LS 4 załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)

LS 4 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań

LS 4 załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym 

 

2. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji lekarza specjalisty 5.

LEKARZ-SPECJALISTA-NR-5 

LS 5 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań

LS 5 załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)

LS 5 załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym

 

3. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji lekarza specjalisty 6.

zapytanie ofertowe 7.2018_LEKARZ SPECJALISTA 6

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_zapytanie ofertowe 7.2018

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań_zapytanie ofertowe 7.2018

załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym_zapytanie ofertowe 7.2018

 

4. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji lekarza specjalisty 7.

zapytanie ofertowe 8.2018_LEKARZ SPECJALISTA NR 7

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_zapytanie ofertowe 8.2018

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań_zapytanie ofertowe 8.2018

załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym_zapytanie ofertowe 8.2018

 

5. Konsultant informatyczny 1.

KONSULTANT INFORMATYCZNY NR 1

KI załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_zapytanie ofertowe 11.2018

KI 2 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań_zapytanie ofertowe 11.2018

KI załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym_zapytanie ofertowe 11.2018

 

6. Analityk biznesowy 9.

Lekarz Specjalista 9 – 16 000 zł < 20 tys. tylko rozeznanie cenowe bez zapytania

analityk biznesowy 9 - 36 800, 00 > 20 tys. zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe 10.2018_ANALITYK BIZNESOWY 9

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_zapytanie ofertowe 10.2018

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań_zapytanie ofertowe 10.2018

załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym_zapytanie ofertowe 10.2018

 

7. konsultant medyczny 4.

KONSULTANT MEDYCZNY 4.doc

KM 4 załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)_zapytanie ofertowe 9.2018_do poprawy

KM 4 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań_zapytanie ofertowe 9.2018

KM 4 załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym_zapytanie ofertowe 9.2018