W trosce o zdrowie...

Specjalistyczne poradnie medyczne

 Kadra medyczna Centrum Medycznego Aurismed to uznani w Polsce i za granicą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Nasi lekarze dzięki zatrudnieniu w renomowanych ośrodkach naukowych mają stały dostęp do najnowszych rozwiązań światowej medycyny.

1Laryngolog

Laryngolog

Nasi specjaliści laryngolodzy posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne i są uznanymi autorytetami medycznymi. Otorynolaryngologia jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi. Nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu Centrum Medyczne Aurismed pozwala lekarzom laryngologom prowadzić precyzyjną diagnostykę oraz przeprowadzać zabiegi z użyciem optymalnie dobranych dla Pacjenta procedur. Centrum świadczy również usługi z zakresu zabiegów operacyjnych i hospitalizacji. Wysokie kwalifikacje Kadry Medycznej dają gwarancją wykonywania zabiegów operacyjnych na światowym poziomie, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Dr n. med. Robert Bartoszewicz
Dr n. med. Antoni Bruzgielewicz
Dr n. med. Emilia Karchier
Dr n.med. Katarzyna Pierchała
Dr n. med. Jacek Sokołowski
Lek. Grzegorz Januszek

19

2Laryngolog dla dzieci

Laryngolog dla dzieci

Centrum Medyczne Aurismed oferuje nowoczesne metody diagnozy, profilaktykę i leczenie chorób laryngologicznych u dzieci. Diagnozujemy i leczymy: zapalenie ucha, migdałków, krtani, gardła, zatok, zaburzenia równowagi, szumy uszne, itp. Świadczymy również usługi z zakresu zabiegów operacyjnych i hospitalizacji. Wysokie kwalifikacje Kadry Medycznej dają gwarancją wykonywania zabiegów operacyjnych na światowym poziomie, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki
Lek. Wojciech Zaleski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
18

3Dermatolog

Dermatolog

W Centrum Medycznym Aurismed kompleksowo leczymy i poprawiamy wygląd skóry, włosów i paznokci. Nasi specjaliści zajmują się leczeniem chorób dermatologicznych tj. trądzik, trądzik różowaty, choroby alergiczne skóry, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo, zakażenie grzybicze, wirusowe i bakteryjne. Lekarze dermatolodzy potrafią rozpoznać (na podstawie zmian skórnych) zaburzenia innych układów, reakcje naczyniowe, zaburzenia metaboliczne czy hormonalne.

Dr n. med. Anna Winiarska
17

4Alergolog

Alergolog

Centrum Medyczne Aurismed opiera metody leczenia schorzeń alergologicznych na wytycznych światowych i europejskich organizacji alergologicznych. W swoich działaniach wykorzystuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie odczulania i kontrolowania przebiegu immunoterapii (leczenie całoroczne, okresowe oceny cytologiczne i biochemiczne itp.). Testy skórne są podstawowym badaniem w diagnostyce schorzeń o podłożu alergicznym. Właściwe wykonanych testów skórnych umożliwia rozpoznanie alergii specyficznej i ocenę skłonności do chorób na tle alergicznym. Pomaga również podjąć decyzję o trybie dalszego postępowania.

Dr n. med. Oksana Wojas
16

5Audiolog, foniatra

Audiolog, foniatra

Centrum Medyczne Aurismed posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, świadczącą usługi z zakresu audiologii, foniatrii. Nasi specjaliści zajmują się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka, a także takimi schorzeniami i urazami narządu słuch, które mogą powodować problemy z prawidłowym rozwojem mowy, zwłaszcza u dzieci. Foniatria, obok audiologii i nieco od nich starszej otolaryngologii, jest jedną z najmłodszych gałęzi medycyny, które wyodrębniły się w ciągu ostatnich 25 lat z laryngologii. Powodem takiego rozwoju laryngologii jest coraz bardziej powszechne występowanie zaburzeń porozumiewania się.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Lek. Juliusz Piotrowski
15

6Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa jest gałęzią chirurgii zajmującą się patologiami w obrębie naczyń krwionośnych - tętniczych i żylnych. Poradnia chirurgii naczyniowej oferuje konsultacje z zakresu m. in. schorzeń układu żylnego, miażdżycy tętnic kończyn dolnych oraz stopy cukrzycowej.

Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz
13

7Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna to dział medycyny klinicznej, zajmujący się zarówno diagnostyką chorób, jak i ich leczeniem operacyjnym.
Uwzględnia najszersze spektrum działania ze wszystkich specjalności chirurgicznych.
Wykształciły się z niej takiej specjalizacje, jak: ortopedia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa i wiele innych.

Chirurg ogólny bardzo często jest pierwszym ogniwem rozpoznania choroby oraz jej leczenia bez względu na klasyfikację schorzenia / urazu. W przypadku mniej skomplikowanych chorób chirurg ogólny jest w stanie pomóc choremu w zakresie leczenia ogólnego, jednak przy podejrzeniu poważniejszych schorzeń, po wstępnej konsultacji i rozpoznaniu pacjent jest kierowany do innego specjalisty.

W Centrum Medycznym Aurismed chirurg ogólny podejmuje leczenie chorób występujących w obrębie układów: krążenia, oddychania, pokarmowego oraz moczowego, a także w przypadku chorób innych tkanek klatki piersiowej czy jamy brzusznej, skóry, głowy, szyi, oparzeń, uszkodzeń spowodowanych urazami oraz nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

Chirurgia najczęściej kojarzy się z leczeniem złamań kończyn, zespalaniem i ich nastawianiem. To jednak nie jest główny i jedyny obręb jej działania.

Chirurgia ogólna traktuje o chorobach:

 • Przełyku
 • Dwunastnicy
 • Żołądka
 • Jelit
 • Wątroby
 • Trzustki
 • Śledziony
 • Pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych
 • Gruczołu piersiowego
 • Jamy brzusznej (np. przepukliny)
 • Skóry (!).

Głównymi badaniami diagnostycznymi w obrębie chirurgii ogólnej są: RTG, USG oraz biopsja.
Wspomagająco stosuje się także badania endoskopowe (tzw. wziernikowanie), jak np.: gastroskopia, kolonoskopia, itp.

Szczególne miejsce w pracy chirurga ogólnego zajmują schorzenia natury onkologicznej, jednak w naszej klinice jest to odrębna specjalność, która samodzielnie podejmuje rozpoznanie, klasyfikację i leczenie nowotworów o rozmaitej etymologii.

12

8Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna
Chirurgia onkologiczna zajmuje się rozpoznaniem, diagnozowaniem oraz samym leczeniem operacyjnym chorób nowotworowych. Do obowiązków chirurga onkologicznego w Centrum Medycznym Aurismed należą: diagnostyka, klasyfikacja i leczenie nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych (np. rak jelita grubego, rak żołądka, rak przełyku, rak wątroby, rak trzustki, rak gruczołu piersiowego). Podział nowotworów ze względu na charakter schorzenia:
 • Łagodne
 • Złośliwe.
Te pierwsze rozwijają się powoli, miejscowo i nie dają przerzutów. Każdy wymaga jak najszybszej reakcji i usunięcia z organizmu, ponieważ nie jest wykluczone późniejsze zezłośliwienie zmiany. Nowotwory złośliwe z kolei są o wiele groźniejsze, ponieważ mogą występować w różnym typie morfologicznym i klinicznym. Zawsze tworzą przerzuty – miejscowe lub do odległych tkanek, co znacznie utrudnia skuteczne leczenie pacjenta.
 
Podział nowotworów ze względu na rodzaj tkanek, z których się składają:
 • Raki
 • Mięsaki
 • Chłoniaki
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • Czerniaki
11

9Endokrynolog

Endokrynolog

>Endokrynologia jest nauką zajmującą się gruczołami wydzielania wewnętrznego, czyli takimi, które produkują hormony. Oferujemy Państwu Profesorską konsultację endokrynologiczną, na której nasz lekarz zajmie się chorobami takich gruczołów jak przysadka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, trzustka i gonady (jajniki, jądra).

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
10

10Kardiolog

Kardiolog

Nasi specjaliści z zakresu kardiologii zajmują się leczeniem oraz rozpoznawaniem schorzeń aorty serca oraz mniejszych naczyń krwionośnych.

Kardiolog leczy nie tylko wrodzone, ale też nabyte wady serca. Jednym z jego zadań jest również zajmowanie się układem krążenia oraz naczyniami krwionośnymi znajdującymi się blisko serca. Do chorób sercowo-naczyniowych możemy zaliczyć: nadciśnienie, chorobę wieńcową, zawał serca. Kardiolog podczas leczenia chorób nie związanych bezpośrednio z sercem jest zmuszony zmierzyć się z innymi dziedzinami medycyny np. angiologią, neurologią lub pneumologią.

Dr n. med. Michał Niemczyk
9

11Nefrolog

Nefrolog

Nefrologia to dział medycyny, którego obiektem zainteresowań są choroby nerek. W przeciwieństwie do urologii, leczącej dolegliwości układu moczowego głównie metodami chirurgicznymi, jest specjalnością internistyczną, czyli niezabiegową. Nasi specjaliści prowadzą terapię opierającą się na dobraniu właściwych leków, albo diety, a często zarówno leczenia farmakologicznego oraz odpowiednich zmian w nawykach żywieniowych. Opiekują się także pacjentami, którzy czekają na przeszczep nerki.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Dr n. med. Longin Niemczyk
8

12Neurolog

Neurolog

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi. Nasi specjaliści zajmują schorzeniami takimi jak bóle i zawroty głowy, padaczka, choroba Parkinsona, choroba alzheimera, bóle kręgosłupa, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności ruchowych, zaburzenia przytomności, omdlenia, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, stwardnienie rozsiane, udar mózgu itp.

Lek. Anatol Mickielewicz
7

13Neurologopeda

 

 

 

Neurologopeda

W przygotowaniu

mgr Paulina Grzebalska
20

14Neurochirurg

 

 

 

Neurochirurg
Neurochirugia to dział medycyny który wykorzystuje metody chirurgiczne do leczenie i diagnostyki schorzeń obwodowego i centralnego układu nerwowego. Najczęściej są to różnego rodzaju zmiany strukturalne i fizyczne.
2

15Pulmonolog

Pulmonolog

Oferujemy Państwu Profesorską poradę specjalistyczną z zakresu pulmonologii. Wieloletnia praktyka naszego specjalisty przyczyniła się do trafnego diagnozowania, zapobiegania oraz leczenia chorób całego układu oddechowego. Pulmonolodzy muszą się zmagać z poważniejszymi schorzeniami układu oddechowego, najczęściej atakującymi płuca. Wśród chorób układu oddechowego, wciąż zagrażających pacjentom na całym świecie, należy wyróżnić astmę oskrzelową, gruźlicę, mukowiscydozę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, pylicę, raka płuc czy sarkaidozę.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
3

16Pediatra

Pediatra

W Centrum Medycznym Aurismed traktujemy dzieci ze szczególną troską i uwagą. Diagnozujemy i leczymy małych pacjentów z infekcją, chorobami zakaźnymi itp. Do zadań naszego specjalisty należy m. in. wykonywanie profilaktycznych pediatrycznych badań okresowych, ocena stopnia rozwoju psychometrycznego dziecka, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych, zlecanie szczepień ochronnych i badań przesiewowych. Pediatra udziela rodzicom niezbędnych informacji odnośnie pielęgnacji niemowlęcia, karmienia i właściwej opieki. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zleca także wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych. W przypadku dzieci chorych pediatra przeprowadza niezbędne badania, rozpoznaje chorobę i ustala przebieg leczenia. W razie potrzeby kieruje dzieci do innych lekarzy specjalistów. CM Aurismed oferuje Państwu również testy alergologiczne dla dzieci, przeprowadzone przez naszego lekarza.

Lek. Marcin Partyka
4

18Rehabilitacja

Rehabilitacja
 
6

19Reumatolog

Reumatolog

Reumatologia w medycynie to dział zajmujący się schorzeniami i zwyrodnieniami układu kostno-stawowego oraz ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej, czyli kolagenozą.
Zadaniem reumatologa jest nie tylko rozpoznawanie i leczenie schorzeń tego typu, ale także zapobieganie ich powstawaniu.

Wyróżnia się schorzenia:

 • Reumatyczne metaboliczne
 • Reumatyczne zapalne - powstałe w wyniku (nagłego) urazu
 • Reumatyczne zwyrodnieniowe - powstałe w wyniku długotrwałego oddziaływania czynnika zwyrodnieniowego na tkankę.

Szacuje się, że aż 25-30% społeczeństwa cierpi na rożnego rodzaju schorzenia reumatyczne, które w większości przypadków dałoby się względnie szybko wyleczyć.
Tylko ok. 1-2% cierpi na nieodwracalne zmiany w układzie kostno-stawowym.

Leczenie schorzeń na tle reumatologicznym opiera się na połączeniu rozwiązania farmakologicznego z najlepszą dla danego schorzenia formą rehabilitacji, fizjo-, fizyko- lub kinezyterapii.

Jedne z częściej występujących schorzeń o charakterze reumatologicznym to:

 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • Łuszczycowe zapalenie stawów
 • Gorączka reumatyczna
 • Przewlekłe stany zapalne tkanki łącznej (kolagenozy).
Dr n. med. Katarzyna Woszuk
1