ncbr pbs ncbr

Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego

Konsorcjanci:
Opis projektu

Projekt badawczy dotyczy nowego sposobu stymulacji struktur ucha wewnętrznego poprzez dostarczenie drgań bezpośrednio na kapsułę błędnika kostnego. W realizację niniejszego projektu zaangażowani są naukowcy z renomowanych jednostek naukowych z kraju, jak i naukowcy z zagranicy. Końcowym efektem badań będzie opracowanie:

  • nowego sposobu stymulacji ucha wewnętrznego,
  • parametrów implantu tytanowego, dostępu chirurgicznego i techniki zakładania implantu do celów takiej stymulacji,
  • charakterystyki wzmocnienia słuchu na podstawie badań elektrofizjologicznych,
  • charakterystyki zmian  mikromechaniki ślimaka przy zastosowaniu bezpośredniej stymulacji błędnika