Leczenie bezdechu sennego

Obturacyjny bezdech senny jest schorzeniem polegającym na wstrzymaniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas snu. Powyższe wstrzymanie przepływu powietrza wynika z obturacji górnych dróg oddechowych czyli zapadania się języka i ścian gardła. Cechą charakterystyczną obturacyjnego bezdechu podczas snu jest zachowanie ruchów oddechowych mięśni klatki piersiowej i brzucha – chory próbuje oddychać, ale blokada dróg oddechowych nie pozwala na nabranie powietrza do płuc.

Konsekwencją bezdechu sennego są spadki saturacji krwi, co prowadzi do niedotlenienia mózgu. Powstaje wrażenie duszenia się i osoba chora na bezdech senny budzi się, co powoduje powrót akcji oddechowej. Z reguły wybudzenia są krótkie i nie są uświadamiane przez osobę chorą. Jednakże, pomimo braku świadomych wybudzeń, struktura snu osoby chorej na obturacyjny bezdech podczas snu jest zaburzona. Powoduje to zwiększone zmęczenie i ciągłą senność w czasie dnia.

Chrapanie jest elementem bezdechu sennego jednak nie jest z nim tożsame. U osób cierpiących na bezdech senny z reguły występuje chrapanie, ale zależność odwrotna nie jest prawdziwa. Oznacza to, że osoba chrapiąca może, lecz nie musi cierpieć na bezdech podczas snu. Odgłos chrapania jest spowodowany wibracją tkanek miękkich w obrębie podniebienia i gardła, którą powoduje przepływ powietrza.

Objawy bezdechu sennego

 • Zwiększona senność w ciągu dnia
 • Głośne chrapanie.
 • Chrapanie z przerwami – okresami ciszy.
 • Obserwowane przerwy w oddychaniu w nocy.
 • Nocne wybudzenia i kłopoty ze złapaniem oddechu.
 • Poranny ból głowy i zmęczenie.
 • Częste oddawanie moczu w nocy.

Diagnostyka

 • Wywiad.
 • Skale senności, np. ESS.
 • Badanie laryngologiczne.
 • Badanie nocne przesiewowe.
 • Badanie nocne polisomnograficzne.

Zagrożenia – stany chorobowe związane z bezdechem

 • Nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie płucne.
 • Choroba niedokrwienna serca - zawał mięśnia sercowego.
 • Zaburzenia rytmu serca. Niewydolność serca.
 • Zaburzenia krążenia mózgowego - zwiększone ryzyko udarów.
 • Cukrzyca i zespół metaboliczny.
 • Zaburzenia potencji.
 • Depresja.
 • Wypadki komunikacyjne.

Leczenie

 • Zmiana stylu życia – zmniejszenie masy ciała, rzucenie palenia.
 • Aparaty wysuwające żuchwę – zwiększają średnicę gardła.
 • Operacyjne – laryngologiczne: zmierzają do usunięcia nadmiaru tkanki blokującej przepływ powietrza.
 • Proteza powietrzna – CPAP – podaje do górnych dróg oddechowych powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, dzięki czemu otwiera zapadające się ściany gardła.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz stawia właściwą diagnozę w celu odróżnienia zwykłego chrapania od obturacyjnego bezdechu sennego. Przed wizytą lekarz może poprosić pacjenta o wypełnienie kwestionariuszy senności. Przy wypełnianiu skal i formularzy wskazany jest udział Twojego partnera.

...śpij dobrze – pozwól innym spać przy Tobie...