Test vHIT

Test vHIT (video Head Impulse Test) – jest jedynym obecnie dostępnym testem, który ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych niezależnie w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną, porównywalną do tej, jakiej pacjent doświadcza na co dzień. Test vHIT jest niezbędny do oceny zaburzeń w obszarze peryferyjnej części narządu przedsionkowego i określenia, w której części nerwu występuje nieprawidłowość oraz czy występuje ona w obszarze kanałów półkolistych.

Badanie odruchu przedsionkowo-ocznego metodą vHIT – dotyczy stymulacji poszczególnych kanałów półkolistych w narządzie równowagi. Polega ono na pomiarze prędkości ruchu głowy i reakcji narządu wzroku na bodziec ruchowy poprzez specjalne okulary. Badanie wykonywane jest w diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.