Spirometria

Spirometria – badanie pojemności życiowej płuc oraz ilości powietrza wydychanego należy do najważniejszych z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc.Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.

Spirometria jest niezbędna do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).