Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna – (emisja otoakustyczna, OAE) to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Otoemisja akustyczna polega na rejestracji sygnału akustycznego powstającego w uchu wewnętrznym (ślimaku) podczas skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Badanie to pozwala na ocenę stanu ucha wewnętrznego, diagnostykę uszkodzeń słuchu oraz monitorowanie słuchu podczas stosowania leków ototoksycznych. Jest to również przesiewowe badanie słuchu wykonywane u niemowląt.

Wskazania do wykonania otoemisji akustycznej:

  • ocena stanu ucha wewnętrznego
  • badanie przesiewowe słuchu u niemowląt
  • topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
  • monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych/li>
  • wykrywanie głuchoty czynnościowej
  • diagnostyka szumów usznych