ABR - Słuchowe Potencjały Wywołane z Pnia Mózgu

ABR (progi i latencje) – badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu – rejestracja czynności bioelektrycznej powstającej na wyższych piętrach drogi słuchowej podczas stymulacji ucha sygnałem akustycznym.

Badanie pozwala zdiagnozować uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu. Badanie może być wykonywane w przypadku podejrzenia uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci, podejrzenia guza kąta mostowo- móżdżkowego oraz symulacji głuchoty lub niedosłuchu. Wskazania do wykonania badania ABR:
  • podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci
  • podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego
  • podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu
  • monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych
  • diagnostyka stwardnienia rozsianego
  • poszukiwaniu procesów rozrostowych w obrębie nerwu słuchowego lub dróg nerwowych