ASSR - Słuchowe Potencjały Stanu Ustalonego

ASSR (rekonstrukcja audiogramu) – Potencjały te rejestrowane są podobnie jak w metodzie ABR. Różnicą jest bodziec stymulujący oraz wykorzystywanie zjawiska synchroniczności rejestrowanych odpowiedzi. Specyficzność częstotliwościowa uzyskiwana jest przez podanie jako bodziec jednoczasowo krótkich tonów o różnych częstotliwościach zmodulowanych amplitudowo i częstotliwościowo.

Przy badaniu ASSR zaleca się by pacjent spał głębokim snem. Układ elektrod i słuchawek jest taki sam jak przy metodzie ABR. Metoda ASSR umożliwia rekonstrukcje audiogramu i ustalenie progu słyszenia na częstotliwościach 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000. Metoda ASSR pozwala wykonać badanie u osób z niedosłuchami przekraczającymi 100 dB.

Badanie zaleca się gdy:

  • istnieje potrzeba ustalenia progu słyszenia u niemowląt i małych dzieci, u których jest niedosłuch przekraczający 100 dB
  • podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu
  • rekonstukcja audiogramu u osób niewspółpracujących