Audiometria tonalna

Audiometria tonalna – metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. Badanie to pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu - określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku, pozwala również ustalić rodzaj niedosłuchu tj. niedosłuch odbiorczy lub przewodzeniowy. 
Audiometria tonalna pozwala zlokalizować przyczynę niedosłuchu, określając czy jest ona zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej.

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
  • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
  • urazy głowy
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • guzy mózgu
  • stwardnienie rozsiane