Audiometria słowna

Audiometria słowna – jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny wydolności socjalnej słuchu, czyli zrozumiałości mowy w życiu codziennym.

Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w życiu codziennym.