Maria Alicja Małkowska

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

WYKSZATŁCENIE

 • 2004 – Akademia Finansów w Warszawie, Instytut Finansów, Wydział Finansów i Bankowości, Studia magisterskie
 • 2004-2006 – Akademia Finansów w Warszawie, Instytut Finansów. Studia doktoranckie w zakresie Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych
 • 2006 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Instytut Archeologii, Archeologia Śródziemnomorska, Studia magisterskie
 • 2016 – Akademia Finansów Visula w Warszawie, Instytut Finansów; Studia doktoranckie w zakresie Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych; Przygotowywana rozprawa doktorska: "Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw".

STUDIA PODYPLOMOWE

 • 2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; Dwuletnie polsko – amerykańskie studia podyplomowe z zakresu Komercjalizacji Nauki i Technologii – uzyskany tytuł Manager Innowacyjności oraz certyfikat The Uniwersity of Texas at Austin
 • 2011 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Studiów Podyplomowych, Roczne studia podyplomowe – "Zarządzanie projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich"
 • 2013 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Roczne studia podyplomowe „Zarządzania podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego”

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu INNOTECH II pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych” Realizowany przez konsorcjum naukowo - przemysłowe. Okres realizacji: 2013 – 2016
 • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu PBS III pt.: "Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego" Realizowany przez konsorcjum naukowo - przemysłowe. Okres realizacji: 2015 – 2018

ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE

 • 2009 – Podatkowe zobowiązania szkół wyższych w zakresie VAT w 2009 roku, Agencja Szkolenia i Promocji Kadr Warszawa
 • 2009 – Ochrona danych osobowych w szkole wyższej - Bezpieczeństwo Informacji Jakub Rzeźnicki Płochocin
 • 2009 – Sztuka wystąpień publicznych - Agencja Szkolenia i Promocji Kadr Warszawa
 • 2010 – Informacja patentowa dla nauki i przemysłu. Dobre praktyki i współpraca źródłem sukcesu; Urząd Patentowy RP, Warszawa
 • 2010 – Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce szkół wyższych – Agencja Szkolenia i Promocji Kadr Warszawa
 • 2010 – Ochrona własności intelektualnej w MŚP i Komercjalizacja badań naukowych, IP Road Show Łódź
 • 2013 – Certyfikowane szkolenia menedżerskie, SYSCO POLSKA – międzynarodowy certyfikat The Institute of Leadership and Management