Radosław Lucjan Selke

Audiofonolog, Protetyk słuchu, Tłumacz języka migowego

WYKSZTAŁCENIE

2010 – Audiofonolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2010 – Tłumacz Języka Migowego (IV stopień), Polski Związek Głuchych w Warszawie,
2006 – Protetyk Słuchu, Medyczne Studium Zawodowe nr 14 w Warszawie,

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD),
 • Prowadzenie aktywnych i biernych treningów słuchowych u dzieci,
 • Systemy wspomagające słyszenie u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • Korekta wad słuchu poprzez aparaty słuchowe u dzieci i dorosłych,
 • Badania słuchu (obiektywne i subiektywne) u dzieci w każdym wieku, oraz dorosłych,
 • Badania Elektronystagmografii (ENG) oraz Videnystagmografii (VNG) u dzieci i dorosłych,
 • Badania polisomnograficzne u pacjentów z podejrzeniem bezdechów podczas snu,
 • Badania drożności nosa metodą rynometrii akustycznej i rynomanometrii,
 • Badania spirometrii u dzieci i dorosłych,
 • Coaching,
 • Social media,

ZAINTERESOWANIA:

 • największym moim hobby są moi synowie i żona,
 • od 2003 amator biegów długodystansowych,
 • pasjonat muzyki gitarowej,
 • Social media (prowadzenie niezależnego czasopisma biegowego MORT!, oraz założyciel grupy biegowej).

GODZINY PRZYJMOWANIA 

Środa 15:00 – 20:00 (ABR/ASSR u dzieci od 1 miesiąca życia i dorosłych)