mgr Paulina Grzebalska

Neurologopeda, logopeda, polonista, pedagog pracy

WYKSZTAŁCENIE

2014-2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: neurologopedia, studia podyplomowe,
2011-2013 - Uniwersytet Warszawski, kierunek: filologia polska, specjalność: logopedia, studia II stopnia,
2009-2011 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika pracy, studia II stopnia,
2008-2011 - Uniwersytet Warszawski, kierunek: filologia polska, specjalność: logopedia, studia I stopnia,
2006-2009 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika ogólna, specjalność: doradztwo zawodowe, studia I stopnia,

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od luty 2016 – neurologopeda, Fonetika. Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, Warszawa
listopad 2015 – luty 2017 – logopeda, Przedszkole Anglojęzyczne Mommy Poppins, Warszawa
od wrzesień 2015 – logopeda, Europejskie Przedszkole Niepubliczne Dziecięca Planeta, Łomianki
maj 2015 - praktyka neurologopedyczna w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, Oddział Neurologii, Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, Abramowice-Lublin
wrzesień 2014 – luty 2015 – logopeda, SupraMedica. Centrum Diagnozy i Terapii, Warszawa
wrzesień 2014 – czerwiec 2015 – logopeda, Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy, Warszawa
od listopad 2013 – neurologopeda, Poradnia Logopedyczna LOGANN, Warszawa
od wrzesień 2013 – logopeda, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Iskierka, Warszawa
styczeń-marzec 2013 - staż logopedyczny w Poradni Logopedycznej LOGANN, Warszawa

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

  • diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci oraz osób dorosłych
  • opóźniony rozwój mowy
  • dyslalia
  • jąkanie
  • afazja
  • dyzartria
  • terapia neurologopedyczna osób dorosłych po udarach, usunięciu guzów mózgu, wypadkach komunikacyjnych, z chorobą Parkinsona