Mgr Aleksandra Kłosowska

Psycholog transportu, coach

Psycholog Transportu ze specjalizacją w obszarze psychologii pracy i stresu, coach, szkoleniowiec, autorka publikacji, właścicielka Personality Center. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS. Posiada wpis do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem E-263. Zakres jej badań dotyczy Psychologii Osobowości i Stresu. Posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym, udzielaniu konsultacji psychologicznych, prowadzeniu sesji coachingowych, badań narzędziami psychologicznymi, a także w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z obszaru Psychologii i Zasobów Ludzkich.  

PROWADZI:

  • poradnictwo psychologiczne
  • konsultacje metodami coachingowymi
  • badania wystandaryzowanymi narzędziami psychologicznymi dla celów prywatnych, jak i zawodowych
  • szkolenia z zakresu Psychologii Stresu, Psychologii Lotniczej oraz rozwoju osobistego
  • badania z zakresu Psychologii Transportu
  • badania z zakresu Medycyny Pracy
  • doradztwo zawodowe

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

  • Psychologia Stresu
  • Psychologia Transportu
  • Zasoby Ludzkie
  • Life Coaching
  • Autoprezentacja
  • Doradztwo zawodowe