1yfnJyq2BUWlUN LM79CbUfB DmGvSG9e 1

Lek. Juliusz Piotrowski

Specjalista audiolog, otolaryngolog

WYKSZTAŁCENIE

Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie  w 1991 roku.
Od 1991 roku pracuje w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie .
Specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii pierwszego stopnia uzyskał w roku 1997 roku.
Specjalizację drugiego stopnia w zakresie audiologii uzyskał w 2002 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Obecnie pracuje jako specjalista audiolog w przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej SPCSK WUM.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Klinice Otolaryngologii WUM na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu oraz na kierunku Logopedia Kliniczna.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

Porady ambulatoryjne i diagnostyka audiologiczna w pełnym zakresie.
Diagnostyka uszkodzeń narządu słuchu spowodowanych różnymi czynnikami.
Diagnostyka zaburzeń słuchu wieku podeszłego.
Monitorowanie stanu narządu słuchu u osób pracujących w hałasie (badania wstępne do pracy, badania okresowe).
Szumy uszne – diagnostyka, terapia.
Protezowanie narządu słuchu.
Implanty słuchowe zakotwiczone w kości (Ponto, Baha) – kwalifikacja kandydatów, opieka audiologiczna.
Stała opieka audiologiczna w trwałym uszkodzeniu słuchu.

GODZINY PRZYJMOWANIA

Środa 17:00 – 19-00
Piątek 15:30 – 20:00 (konsultacje audioprotetyczne)