Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Specjalista Otolaryngolog, Specjalista audiolog, foniatra

WYKSZTAŁCENIE

 • 1996 Stopień doktora nauk medycznych – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • 1996 Specjalizacja z otolaryngologii
 • 2004 Specjalizacja z audiologii
 • 2009 Stopień naukowy doktora habilitowanego Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 2012 Specjalizacja a audiologii i foniatrii

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Profesor w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

 • Przewlekłe i ostre zapalenia uszu
 • Przewlekłe i ostre zapalenia zatok przynosowych
 • Perlak ucha
 • Otoskleroza
 • Deformacje przegrody nosa
 • Niedosłuch i głuchota
 • Zapalenie i przerost migdałków podniebiennych i gardłowego
 • Torbiele szyi
 • Guzy szyi i ślinianek
 • Zmiany patologiczne strun głosowych
 • Chrapanie

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
 • American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
 • American Auditory Society
 • International Society of Audiology

 Projekty badawcze:

 • Grant KBN Nr 2 P05C 052 27(2004-2007) – Kierownik projektu – „Nowy elektrofizjologiczny model śródoperacyjnego monitorowania funkcji narządu słuchu u chorych operowanych z powodu guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego - badania kliniczne.”
 • Grant NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012) - Kierownik projektu -"Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo."
 • Grant KBN Nr N N403 222239 (2010-2013) - Kierownik projektu – "Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochleografii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 1000/sekundę) w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach narządu słuchu"
 • Grant KBN Nr 4 P05C 056 17 (1999-2002) – Główny Wykonawca –„Opracowanie kryteriów śródoperacyjnego monitorowania funkcji ślimaka u chorych operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego przy użyciu emisji otoakustycznej – badania kliniczne”
 • Grant KBN Nr 6P05C 063 21 (2000-2002) – Wykonawca – „Ocena zmian dynamicznych sygnałów emisji spontanicznych podczas kontralateralnej stymulacji akustycznej”
 • Grant KBN Nr N 518 0734 33 (2007-2011) –Wykonawca- "Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek     słuchowych"
 • Grant NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012) – Wykonawca -"Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji"
 • Grant NCBR Nr N R13 0078 10/2010 (2010-2013) – Wykonawca -
 • ("Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego")
 • Projekt badawczo–rozwojowo–wdrożeniowy NCBiR, Innotech II IN-Tech – Wykonawca- , kierowanieczęścią wdrożeniową grantu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych”

 Udział w realizacji innych grantów zagranicznych:

Granty realizowane w Stanach Zjednoczonych finansowane ze środków amerykańskich:

 • Grant finansowany przez: The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board & The U.S. Department of State Nr P008/00 (2000-2001) - Kierownik Projektu i Główny Wykonawca “Identifying in an Animal Model Criteria for the Intraoperative Monitoring of Cochlear Function During Neuro-Otologic Surgery in Patients with Cerebello-Pontine Angle Tumors Using Otoacoustic Emissions”
 • Grant finansowany przez National Institute of Health – The United States (2002-2004) Nr NIH 2R44DC04344-02 –Wykonawca/Konsultant- „Otic probe for neurocochlear intraoperative monitoring”

 Międzynarodowe projekty wieloośrodkowe realizowane z zagranicznych środków:

 • Projekt wieloośrodkowy leczenia nagłej głuchoty – funkcja badacza i koordynatora krajowego projektu (2008-2011): „Efficacy of AM-111 in Ptients with Acute Sensorineural Hearing Loss: A Multicenter, Double Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Phase II Study”, Study Code: AM-111-CL-08-01; EudraCT-Nr 2008-000132-40
 • Projekt wieloośrodkowy leczenia ostrych szumów usznych – funkcja badacza i koordynatora krajowego projektu (2008-2012) „Efficacy of AM-101 in Ptients with Acute Inne Ear Tinnitus: A Multicenter, Double Blind, Randomised, Placebo-Controlled, Multiple Dose, Group Comparison Phase II Study”, Study Code: AM-101-CL-08-01; EudraCT-Nr 2008-005178-10

Starze i szkolenia zagraniczne:

 • University of Miami Ear Institute – zajmowane stanowisko: Fulbright Fellow (1.10.2000-1.10.2001)
 • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute - zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (26.02.2002 – 15.03.2002)
 • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute - zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (1.07.2002 – 1.10.2002)
 • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute - zajmowane stanowisko: Post Doctoral Associate of University of Miami (2.07.2003 – 2.10.2003)
 • University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute - zajmowane stanowisko: Researcher (21.09.2005 – 21.10.2005)
 • Advanced Surgical Cochlear Implant Course, Mechelen, Belgium, 2007
 • Course on Ear and Temporal Bone Surgery Including Live Surgery and Temporal Bone Dissection” 1-5 April 2008, Hannover, Germany
 • Electrophysiology Masterclass 4, Mechelen, Belgium, 2009
 • “Ear an Temporal Bone Course Otology Update” 19-22 March 2012, Hannover, Germany

 Nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 • Nagroda Zespołowa I-go Stopnia J.M. Rektora Śląskiej Akademii Med. Katowice, 2000 rok
 • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia, Warszawa 2002 rok
 • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia II stopnia za rozprawę habilitacyjną, Warszawa 2010 rok
 • Nagroda organizacyjna III stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2010 rok, 2011 rok, 2012 rok, 2013 rok

 Publikacje naukowe:

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych.

GODZINY PRZYJMOWANIA
Wtorek 15:00 – 19:00