Dr n. med. Antoni Bruzgielewicz

Specjalista otolaryngolog

WYKSZTAŁCENIE

Doktor n. med. – 1997 r.
Specjalizacja w zakresie otolaryngologii:
Pierwszego stopnia – 1994 r,
Drugiego stopnia – 2000 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dr n. med., adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Specjalizacja z otolaryngologii, ponad 24 letni staż pracy

SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

 • Onkologia laryngologiczna głowy i szyi
 • Operacje w zakresie onkologii laryngologicznej
 • Diagnostyka i chirurgiczne leczenie guzów krtani, gardła i jamy ustnej
 • Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych w obrębie skóry twarzy, głowy i szyi
 • Chirurgiczne leczenie zmian przednowotworowych w obrębie krtani, gardła i jamy ustnej
 • Chirurgia laserowa chorób gardła, krtani, jamy ustnej
 • Chirurgia zaburzeń głosu
 • Chirurgia schorzeń gruczołów ślinowych
 • Rekonstrukcja po leczeniu chirurgicznym w zakresie głowy i szyi

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi (Członek Zarządu Sekcji Onkologicznej i Historycznej)
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Projekty badawcze:

 • Kierownik projektu badawczego – „ Opracowanie techniki przyżyciowej wizualizacji struktur ucha wewnętrznego dla celów operacyjnych” 7 T11E00621
 • Główny wykonawca w projekcie badawczym - „ Ocena możliwości wykonania częściowej labiryntektomii z zachowaniem słuchu” – 4PO5C/04518
 • Główny wykonawca w projekcie - „Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych” N R13 0101 10
 • Główny wykonawca w projekcie badawczym – „ Ocena zastosowania lasera CO 2 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych zmodyfikowaną metodą subtotalnej arytenoidektomii w połączeniu z tylną chordektomią” 3 T11E02930
 • Wykonawca w projekcie badawczym - „ Porównanie rekonstrukcji drogi pokarmowej autoprzeszczepem jelita cienkiego i autoprzeszczepem kątniczo-krętniczym oraz możliwości wytwarzania mowy zastępczej u chorych po wycieciu gardła dolnego, części szyjnej przełyku i krtani „ - 4PO5C/03017
 • Wykonawca projekcie badawczym - ” Rola wirusów brodawczaków ludzkich /HPV/ w raku krtani i stanach przedrakowych” – Nr 4PO5B/08216

Staże i szkolenia zagraniczne

w Klinikach Uniwersyteckich – Polski, Paryż, Lille /Francja/, Berlin, Gottingen /Niemcy/, Kosice, Martin /Słowacja/ Timisoara /Rumunia/, Newcastle, Manchester /Anglia/, Amsterdam /Holandia

Publikacje naukowe:

 • Autor i współautor 8 książek i podręczników, ponad 135 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 220 prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych.
 • Organizator, współorganizator kursów, konferencji, zjazdów krajowych i międzynarodowych
 • Kierownik specjalizacji osób odbywających szkolenie w Klinice Otolaryngologii WUM

GODZINY PRZYJMOWANIA
Poniedziałek 15:00-20:00