Prof. dr hab. Jarosław Wysocki

Specjalista otolaryngolog dziecięcy

WYKSZATŁCENIE

2011 - Tytuł naukowy profesora nauk medycznych
1995 - Stopień doktora nauk medycznych
1996-1998 - Specjalizacja II stopnia w zakresie otolaryngologii dziecięcej w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 im. Prof. W. Szenajcha oraz w Klinice Oto-Ryno-Laryngologii Dziecięcej AM w Warszawie
1991-1993 - Specjalizacja w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego
1989-1990 - Staż podyplomowy
1982-198 - Studia na I Wydziale Lekarskim AM w Warszawie, dyplom lekarza.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2014 - Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
Od 2013 - Kierownik Katedry Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu nauk o Zdrowiu, Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
2006-2012 - Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, potem WUM
2003-2006 - Kierownik Zakładu Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Dydaktyka, pracownik naukowo-dydaktyczny
1997-2003 - Adiunkt i kierownik Zakładu Badań Biomedycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
1996-2001 - ¾ etatu w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 im. Prof. W. Szenajcha, jako konsultant Szpitala w zakresie otolaryngologii
1990-1995 - Wolontariat W Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Specjalizacja I stopnia w zakresie otolaryngologii
1987-2006 - Młodszy asystent, asystent, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie

GODZINY PRZYJMOWANIA
Poniedziałek 14:00-17:00