Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna (tympanometria + odruchy z mięśnia strzemiączkowego) – jest metodą audiometrii obiektywnej polegającej na badaniu podatności błony bębenkowej pod wpływem zmiany ciśnienia w uchu zewnętrznym oraz na badaniu odruchów z mięśnia strzemiączkowego pod wpływem podawanego bodźca akustycznego. Pozwala na ocenę stanu ucha środkowego (bezpowietrzności, obecności płynu w jamie bębenkowej) oraz zjawiska wyrównania głośności.

Wskazania do wykonania audiometrii impedancyjnej:

  • Badanie płynów infekcyjnych w uchu środkowym
  • wysiękowe zapalenie ucha środkowego
  • przerost migdałków gardłowych/podniebiennych
  • dysfunkcja trąbki słuchowej
  • otoskleroza
  • przerwanie łańcucha kosteczek słuchowych
  • porażenie nerwu twarzowego